Kalender

  • Van 23 november tot 24 december: Acties in het kader van Music for life!
  • 12 december: avond voor ouders van overleden kinderen, door Kinderkankerfonds Leuven, ism KiKOV-Leuven
  • 27-29 december: ADO3daagse in Hingene
  • 30 januari 2016: nieuwjaarsreceptie kinderoncologie, ism KiKOV-Leuven.

DOE EEN GIFT!

Voor giften vanaf 40€ (per kalenderjaar) krijg je een fiscaal attest!

BE35 7845 8841 2837

mvv GIFT

Dankuwel!

 

Kanker bij één leerling treft de hele school

Een lege plaats in de klas, foto's uit het ziekenhuis, ... De hele school is plots geconfronteerd met onzekerheid en spanning. Er zal over gepraat worden, en dan best op een open, eerlijke manier. De medeleerlingen willen weten wat er precies aan de hand is ('Hoe lang moet hij in het ziekenhuis blijven?' ,'Gaat zij dood?', 'Is dat besmettelijk?', ...), en op welke manier zij een handje kunnen helpen. 

Leerachterstand vermijden

De patiënt gaat wellicht een tijdje uit de klas moeten blijven. Voor de behandeling in het ziekenhuis, maar ook omdat het besmettingsgevaar in veel gevallen een tijd lang zo klein mogelijk moet blijven. (Let op: 'besmettingsgevaar' betekent dat het kind of de jongere met kanker zou kunnen besmet worden door andere kinderen, met 'onschuldige' ziektes zoals griep of windpokken. Hun weerstand is door de behandeling vaak veel lager, waardoor zo'n 'griepje' voor hen veel zwaardere gevolgen kan hebben. Kanker is niet besmettelijk, de andere kinderen lopen geen enkel risico.)

Afhankelijk van hoe lang de patiënt de lessen in de klas zal moeten missen, kan er naar oplossingen gezocht worden om de leerachterstand te beperken. Misschien kan dat met 'huisbezoeken' door een leerkracht, mogelijk is BedNet een oplossing.

Informatie voor scholen 

KiKOV-Leuven gaat via deze site en via een informatiemap info aanreiken voor leerkrachten en leerlingen, zodat de vragen beantwoord worden, door ervaringsdeskundigen. Eén van de onderschatte feiten, is bijvoorbeeld dat het kankerverhaal niet is afgelopen als het kind of de jongere terug op school komt (en -bij wijze van spreken - weer haar heeft). Er zijn dan nog al dan niet blijvende gevolgen, regelmatige onderzoeken, en een knagende onzekerheid over een eventueel herval. 

De KiKOV-werkgroep rond onderwijs is er mee bezig. Neem gerust contact op via info@kikov-leuven.be

Acties ten voordele van KiKOV-Leuven

Samen met de klas of de school aan actie op poten zetten rond kanker bij kinderen kan een positief kantje geven aan het verhaal. De medeleerlingen worden gesensibiliseerd, kunnen zelf de handen uit de mouwen steken, leren om zich in te zetten voor anderen en genieten ervan om daar waardering voor te krijgen. KiKOV-Leuven is graag jullie 'goede doel'. We kunnen beeldmateriaal of eventueel een getuigenis voorzien, de acties bekendmaken op de website en de facebookpagina, en we geven feedback over hoe de ingezamelde middelen gebruikt werden. 

Lees er hier meer over.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?